OM OSS

Nye bærekraftige løsninger innen maritim og landbasert industri

Trosvik Maritime AS er en norskeid engineering- og produksjonsgruppering som består av datterselskapene Trosvik Engineering, Trosvik Yard og Trosvik Industri. Vi er etablert i Trosvikbukta i Brevik, ved en av Sør-Østlandets få og mest tradisjonsrike skipsbyggings- og verftsfasilliteter. Her har det foregått moderne skipsbygging i mer enn 100 år, og det er med stolthet og glede vi bringer denne tradisjonen og ekspertisen med oss videre inn i det grønne skiftet.

Trosvikgruppen jobber med oppdrag over hele verden innen maritim og industriell sektor. Grunnlaget for vår suksess har alltid vært eiere og ansattes engasjement for selskapet og det sluttproduktet vi leverer. Med fokus på høy fag- og prosesskompetanse og – ikke minst – lojalitet til både kunder og partnere, skal Trosvikgruppen alltid levere høy kvalitet og verdi gjennom hele verdikjeden.

Bygget på lange tradisjoner er vi i Trosvik Maritime nå fokusert på å utvikle fremtidsrettet grønn teknologi. Vi jobber med utvikling av nye miljøvennlige og bærekraftige løsninger innen sektorer som skipsfart, landbasert industri, havbruksnæringen og fornybar energi.

Trosvik Maritime er en erfaren leverandør av ingeniør- og produksjonskompetanse, og har et omfattende nettverk av kunder og partnere. Dette gjør oss til en kompetent samarbeidspartner i nye grønne utviklingsprosjekten, som kan bidra til å gjøre kloden vår til et litt bedre sted å være!

Bli med oss ​​inn i en grønnere fremtid!

Vår visjon og verdier

En forskjell i det grønne skiftet

Gjennom utholdenhet, nysgjerrighet, ydmykhet og ansvarlighet skal Trosvik Maritime være en innovativ industriaktør som utvikler nye bærekraftige løsninger for maritim og landbasert industri. Visjonen vår er å utgjøre en forskjell i det grønne skiftet som er helt nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling i verden.

For å få til det, har vi forpliktet oss til å levere alle våre tjenester med en innsikt, kompetanse og kvalitet som ikke bare tilfredsstiller våre kunders krav, men som også bidrar til å nå FNs bærekraftmål. På den måten skal vi sikre en fortsatt sterk markedsposisjon og bygge langvarige, kunnskapsrike og pålitelige relasjoner med våre kunder og partnere.

Jan Brønsten
Konsernsjef

kontakt oss