Sammen skal de løse et globalt miljøproblem


– Uønskede invaderende maritime arter, som f.eks. «havnespy» og blåskjellkolonier, er et betydelig problem både for skipsfarten og livet i havet. Gjennom forskningsprosjektet Clean Sea Chest – eller «ren sjøkasse» – skal Trosvik i samarbeid med Porsgrunnsbedriften Sustaintech og Langesundsbaserte Cathwell utvikle en ny teknologi som vil kunne løse problemet på en mer miljøvennlig og rimelig måte enn i dag, forteller prosjektansvarlig og daglig leder i Trosvik Engineering AS Marius Øverland.

Foto: Edle Eidbo-Hansen

Prosjektet har en total investeringsramme på 6 mill. kroner, og har nylig blitt tildelt 3 mill. kroner i tilskudd fra RFF – Regionalt Forskningsfond for Vestfold og Telemark.

Et globalt miljøproblem
Det er et betydelig globalt miljøproblem, prosjektet har som ambisjon å gjøre noe med.
Uønskede og invaderende arter kan forårsake stor skade på plante- og dyrelivet i havet. Et eksempel er Havnespy, eller japansk sjøpung, som er en fremmed art som formerer og sprer seg raskt og «kveler» annet liv i områdene den sprer seg.

Problem både for miljø og skipsfart
– Årsaken til oppblomstring av invaderende maritime arter er at sporer av organismer fester seg og fraktes via skip og båters skrog, rør, kjølesystemer, ballasttanker osv. Når disse sporene, som bare kan oppdages i mikroskop, får festet seg og gror, er det ikke bare et miljøproblem i form av oppblomstring av fremmede og uønskede arter. Det utgjør også et betydelig økonomisk problem for skipsfarten. Groe på skroget bidrar til økt skrogmotstand og økt drivstoffbruk, mens f.eks. blåskjellkolonier, sjøgress etc. kan tette kjølere og rørsystemer og forårsake redusert virkningsgrad på systemets maskineri samt store vedlikeholds- og reparasjonskostnader, sier Øverland.

Solid kompetanse
De samarbeidende aktørene i prosjektet sitter hver for seg og til sammen på relevant og verdifull kompetanse.

– Cathwell har mer enn 20 års erfaring som leverandør av anti groesystemer basert på dagens teknologi. De har kunder over hele verden, og har derfor en unik kontakt og innsikt i markedet. Sustaintech har utviklet en teknologi som dreper antibiotika resistente bakterier i avløpsvann, og representerer svært viktig kompetanse i prosjektet, mens vi i Trosvik Engineering har den maritime skipstekniske kompetansen som skal til, sier Øverland.

Vet at teknologien fungerer
– Teknologien vi utvikler, er basert på en form for kjemisk oksidasjon. Vi vet at den fungerer til å ta livet av organismene, men ikke i hvilket omfang, den eksakte effekten eller hva slags skala-forhold som skal til for at den skal virke optimalt til dette formålet. Det er dette vi skal finne ut av i forskningsprosjektet. Kompetanse på nanobobleteknologi har vi identifisert som viktig for å lykkes med dette. Derfor har vi også knyttet til oss selskapet Noras Watertech AS som har spesialkompetanse på dette området. I tillegg har vi også NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning, med på laget, sier Øverland.

Kort vei til markedet
Trosvik har det overordnede ansvaret i prosjektet, blant annet for byggingen av en utendørslab i Trosvika. De første elementene skal stå klare allerede sommeren 2022, mens selve forskningen vil være avhengig av å følge «groesesongen». Målet er å bygge en funksjonell enhet som kan plasseres ombord i et skip neste år. Hvis denne fungerer bra så vil vi i praksis også ha et «ferdig» produkt som kan replikeres, skaleres og kommersialiseres. Med bl.a. Cathwell’s nærhet til kundene vil det dermed kunne være kort vei til det internasjonale markedet, tror Marius Øverland.

Vil du følge med på våre nyheter og prosjekter?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!